ЦРБ-0032 Інструкція з експлуатації гальм спеціального рухомого складу залізниць України

Книга: ЦРБ-0032 Інструкція з експлуатації гальм спеціального рухомого складу залізниць України

Описание: Інструкція з експлуатації гальм спеціального рухомого складу залізниць України встановлює основні правила і норми експлуатації, технічного обслуговування гальм (джерела стислого повітря, повітропроводи з арматурою, прилади управління, гальмування і контролю, важільні передачі) самохідного і несамохідного спеціального рухомого складу, господарчих поїздів залізниць України.

Издательство: Киев, 2005 г.

Примечания: формат doc, укр. язык, 68 стр.

Размер файла: 1,03 МБ

Скачать

ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 Інструкція по ремонту і обслуговуванню автозчепного пристрою рухомого складу залізниць України

Книга: ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014 Інструкція по ремонту і обслуговуванню автозчіпного пристрою рухомого складу залізниць України

Описание: Інструкція по ремонту і обслуговуванню автозчіпного пристрою рухомого складу залізниць України (надалі — «Інструкція») встановлює основні положення і вимоги щодо огляду, перевірки і ремонту автозчіпного пристрою вагонів і локомотивів.
«Інструкція» може бути змінена або доповнена наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України.
Дана «Інструкція» обов’язкова для всіх осіб, пов’язаних з ремонтом і технічним обслуговуванням автозчіпного пристрою.
Всі Інструкції та інші вказівки, які відносяться до ремонту технічного обслуговування автозчіпного пристрою вагонів і локомотивів повинні відповідати вимогам цієї «Інструкції».

Издательство: Киев, 2005 г.

Примечания: формат djvu, укр. язык, 120 стр.

Размер файла: 1,49 МБ

Скачать

ЦВ-ЦЛ-0092 Інструкція з технічного обслуговування букс, обладнаних касетними конічними підшипниками

Книга: ЦВ-ЦЛ-0092 Інструкція з технічного обслуговування букс, обладнаних касетними конічними підшипниками

Описание: «Інструкція з технічного обслуговування букс, обладнаних дворядними конічними підшипниками касетного типу TBU» призначена для працівників, які забезпечують проведення технічного обслуговування вагонів із колісними парами, буксові вузли яких обладнані дворядними роликовими касетними конічними підшипниками типу TBU.
Інструкція поширюється на вагонні буксові підшипникові вузли, обладнані дворядними конічними підшипниками касетного типу TBU різного конструктивного виконання (у подальшому — дворядними конічними підшипниками TBU), і визначає:
• правила догляду за буксами, обладнаними дворядними конічними підшипниками TBU, в експлуатації;
• дії оглядачів вагонів, іншого обслуговуючого персоналу у випадку виникнення загрози безпеці руху при експлуатації колісних пар, обладнаних дворядними конічними підшипниками TBU;
• порядок зберігання колісних пар, обладнаними дворядними конічними підшипниками TBU.
Примітка: TBU (абревіатура tapered bearing unit — конічний підшипниковий вузел) — міжнародне позначення дворядних конічних підшипників касетного типу для рухомого складу.

Издательство: Киев, 2007 г.

Сканировал: Малыхин А.П.

Примечания: формат djvu, укр. язык, 44 стр.

Размер файла: 1,48 МБ

Скачать

ЦВ-ЦЛ-0062 Інструкція з огляду, обстеження, ремонту та формування вагонних колісних пар

Книга: ЦВ-ЦЛ-0062 Інструкція з огляду, обстеження, ремонту та формування вагонних колісних пар

Описание: Ця Інструкція поширюється на колісні пари вагонів магістральних залізниць колії 1520 (1524) мм (за винятком колісних пар спеціальних вагонів), що експлуатуються в поїздах із швидкостями руху не вище: пасажирських -160км/год, вантажних при навантаженні від осі на рейки не більше 230,ЗкН (23,5тс) — 90км/год, а при навантаженні від осі на рейки не більше 235,2кН (24,0тс) — 80км/год.
При експлуатації вагонів із швидкостями руху поїздів та навантаженнями від осі на рейки вище указаних, колісні пари повинні задовольняти спеціальним Технічним вимогам.
Інструкцією установлюються:
а) порядок і строки огляду, обстеження та ремонту колісних пар;
б) норми та вимоги, яким колісні пари повинні відповідати при огляді, обстеженні, ремонті, формуванні та підкочуванні під вагони;
в) перелік параметрів, що контролюються при огляді, обстеженні, ремонті, формуванні та підкочуванні колісних пар під вагони.
У відповідності до «Правил технічної експлуатації залізниць України» (ПТЕ) кожна колісна пара повинна відповідати вимогам цієї Інструкції, виконання якої обов’язкове для всіх працівників, зв’язаних з оглядом, обстеженням, ремонтом, формуванням та підкочуванням колісних пар під вагони.

Издательство: Киев, 2005 г.

Примечания: формат djvu, укр. язык, 103 стр.

Размер файла: 2,75 МБ

Скачать

ЦВ-ЦЛ-0013 Інструкція з ремонту гальмівного обладнання вагонів

Книга: ЦВ-ЦЛ-0013 Інструкція з ремонту гальмівного обладнання вагонів

Описание: Інструкція з ремонту гальмівного обладнання вагонів встановлює основні положення, норми та вимоги до ремонту та випробування гальмівного обладнання вантажних, рефрижераторних та при всіх видах планового, ТО-3, ТО-2, поточного ремонту пасажирських вагонів, а також на приймання гальмівного обладнання при їх будуванні на вагонобудівних та вагоноремонтних заводах.
Інструкція поширюється на підприємства залізничного транспорту, що входять у систему Укрзалізниці, які здійснюють ремонт гальмівного обладнання вантажних, рефрижераторних і пасажирських вагонів, незалежно від форми власності, при всіх видах ремонту.
Інструкція обов’язкова для всіх осіб, зв’язаних з ремонтом і технічним обслуговуванням гальм, а також прийманням гальмівного обладнання вагонів при їх будуванні.
Уся документація, яка відноситься до ремонту, технічного обслуговування та випробування гальмівного обладнання вагонів, повинна відповідати вимогам цієї Інструкції.

Издательство: Киев, 2005 г.

Сканировал: Малыхин А.П.

Примечания: формат djvu, укр. язык, 160 стр.

Размер файла: 1,4 МБ

Скачать

ЦВ-0083 Інструкція з деповського ремонту та експлуатації візків вантажних вагонів моделі 18-100

Книга: ЦВ-0083 Інструкція з деповського ремонту та експлуатації візків вантажних вагонів моделі 18-100

Описание: Інструкція з деповського ремонту та експлуатації візків вантажних вагонів моделі 18-100, модернізованих з встановленням елементів компанії «А. STUСКІ» та колісних пар з нелінійним ремонтним профілем коліс ІТМ-73

Издательство: Киев, 2006 г.

Сканировал: Малыхин А.П.

Примечания: формат djvu, укр. язык, 31 стр.

Размер файла: 0,23 МБ

Скачать

Инструкция по сигнализации на железных дорогах СССР, 1956

Книга: Инструкция по сигнализации на железных дорогах СССР

Автор(ы):

Издательство: М.:Трансжелдориздат, 1956

Сканировал: Вячеслав Михед (PatriotRR)

Примечания: формат djvu, 167 стр., книгу предоставил Дмитрий Бабарыка

Размер файла: 4,84 Мб

Описание: Устаревшая инструкция.

Скачать